Hop til hovedindhold

Service

Service modulet brugs til at sikre, at du får håndteret gentagne opgaver i din virksomhed (Årshjul). Det kan f.eks. være styring af kalibreringer eller generelle ting som faste møder f.eks. intern audit, ledelsensevaluering eller påmindelse om indkaldelse til bestyrelsesmøder m.m. Modulet fungerer ved, at du kan oprette nogle grupper, som indeholder nogle fysiske genstande eller aktiviteter (Service).
Du finder Servicemodulet ved at trykke på Moduler i topmenuen og så Service Moduler->Service, så vil serviceoversigten blive vist.

Oversigt servicegrupper

Oversigt  service grupper
I oversigten ser du virksomhedens servicegrupper, du kan oprette en ny servicegruppe ved et trykke Opret Ny. Knappen sidder øverst til højre over oversigten. Servicegrupper er til for, at du kan inddele dine aktiveterer, det kunne f.eks. være skydelære, som løbende skal kalibreres. Det kunne være månedsmøder, som så påminder om en udsendelse af indkaldelse.

Opret servicegruppe

Når du opretter en servicegruppe skal du navngive gruppen du opretter, men du skal også vælge en ansvarlig for gruppen. Den ansvarlige for gruppen, vil bla. få besked, hvis der ikke kvitteres for at en given aktivitet/service er udført. Det kan f.eks. være forbyggende vedlighold, som skal udføres. Hvis den ansvarlige for vedligeholdet på en maskine ikke udfører dette, vil den gruppeansvarlige få besked, således man kan håndtere, hvor vedligeholdet ikke bliver udført. Opret servicegruppe

Oversigt services

Når du har trykket på en Servicegruppe i oversigten, kommer du ind under gruppen, hvor du kan se og oprette de enkelte aktiviteter eller services, som bliver tilknyttet den servicegruppe du er inde i ved oprettelse. Du opretter en ny aktivit eller service i en pågældende gruppe, ved at trykke Opret Ny under den pågældende servicegruppe. Oversigt services

Oprettelse af service

Når du opretter en service/aktivitet skal du definere

  • 1) Indhold: Det er det navn som fremkommer inde i servicegruppen, så det skal være et signede navn. f.eks. Nikolajs bil. Feltet id, her kan du f.eks. taste identifikationsnummer ind, i eksemplet med bilen kan det være nummerpladen. Altså noget unikt kendbart.
  • 2) Ansvarlig, hvem er ansvarlig for aktiviteten
  • 3) Hvornår skal aktiviteten ske næste gang, og så skal du indstille frekvensen for gentagelsen. Når det er tid til udførslen så får den ansvarlige besked, det er også denne dato og tid der definerer om aktiviteten udføres for sent, hvorefter den gruppeansvarlige får besked. Skulle det utænklige ske, at både den ansvarlige og gruppeansvarlige ikke reagerer så får den systemansvarlige besked.
  • 4) Det er om der skal tilføjes en indstruks, således at udførslen af aktiviten sker på en styret måde. Ligeledes kan der vedhæftes filer, det kan f.eks. være producentens manual.

Opret service

Kvitter for udført service/aktivet

Når du står i gruppeoversigten kan du se alle services/aktiviteter, her kan du trykke på en services i kollonnen kvitteringer. Når du trykker på kvitteringen kan du se alle kvitteringer for den pågældende service som er udført, og den/de næste, som skal udføres.

Opret service